Entreprenörinformation

Vid informationsmötet den 5 maj så kom det frågor om vilka entreprenörer som Smedjebacken Energi Stadsnät använder.

Smedjebacken Energi Stadsnät har avtal med

– Hagadahl: Anders 073 – 650 84 36, Mats 070 – 211 25 20
– Maserfrakt: Huvudkontor, 0243 – 25 70 00

Andra entreprenör är (OBS! detta är ingen fullständig lista endast exempel på vilka som kan kontaktas)

– Kurre Johanssons grävtjänst, 070 – 256 20 40
– Bärke grävtjänst, Jan Nylander 0240 – 740 45
– Grangärde åkeri, Christer Heij 070 – 617 12 60
– AEB, 0240 – 183 00
– Södra Dalarnas mark och bygg, Matti 070 – 375 44 31
– Kassa och teleteknik, Roger Bergkvist 0705 – 90 67 25
– Söderbärke markteknik, Patrik Löfberg 070 – 679 42 76
– Lindströms Entreprenad, 070 – 537 58 75
– Sandbergs mark och bygg, 0240 – 61 14 22
– Lars Bihl schakt, 070 – 345 44 83
– Rivtjänst Bo Nilsson, 0240 – 376 50
– PJ Gräv och buskröjning, 070 – 332 04 77
– Made trading, 070 – 829 19 15