Småbåtsbryggan

Byalaget äger och sköter om en småbåtsbrygga som ligger i Övre Hillen rakt nedanför infarten till Sjöbo/Harnäsgården.

De finns nu ett antal lediga platser som väntar på nya hyresgäster. Kontakta Kontakta Pontus Mellung, 073-038 88 38 om ni är intresserade.

Kostnaden för att hyra en plats är dels 500 kr/år i hyra dels 1000 kr i deposition som återfås när man säger upp sin plats.